AM Initiative logo

AM@Å – Initiativet för additiv tillverkning vid Ångströmlaboratoriet

Vårt uppdrag är att samla och stärka forskning och utbildning inom AM vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.